Aion spirits

8120100303114222045 spiritmaster bfad6eaf3f996a2ad514ef1c aions364b6b13s7cr2 aion_the_world_of_eternity3 AION_2009-06-29_11-43-31-45_copy Aion0332 Aion0256 Aion0084 spiritmaster bfad6eaf3f996a2ad514ef1c aions364b6b13s7cr2 aions167a1hvnrh17ir 8120100303114222045 Aion0084 Aion0256 Aion0332 AION_2009-06-29_11-43-31-45_copy aion_the_world_of_eternity3Aion spirits

Earth, Fire, Water, Wind, Magma, Tempest

Advertisements

Nghị luận bài Hịch Tướng Sĩ của Trần Quốc Tuấn

Image

ĐỀ BÀI: Bài Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn phản ánh tinh thần yêu nước nồng nàn của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Bằng hiểu biết của mình về văn bản Hịch tướng sĩ, em hãy làm sáng tỏ nội dung trên.

BÀI LÀM

Trần Quốc Tuấn là một vị tướng văn võ song toàn, người đã có công lớn trong 2 cuộc kháng chiến chống giặc Mông. Tên của ông luôn mãi được khắc sâu trong tâm trí mỗi người dân Việt Nam cùng với những trang sử vàng của dân tộc. Tác phẩm “Hịch tướng sĩ”-áng văn bất hủ được ông viết trước cuộc kháng chiến chống Nguyên-Mông lần II (1285) là lời hiệu triệu của toàn quân ra trận, nhưng cũng chất chứa một lòng yêu nước nồng nàn, thiết tha của của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm.

Lòng nồng nàn yêu nước đó trước hết thể hiện ở sự căm tức giặc ngoại xâm, với tấm gương điển hình chính là Trần Quốc Tuấn.Tấm lòng yêu nước của Trần Quốc Tuấn đã thể hiện cao độ khi ông tố cáo tội ác của quân thù bằng lời lẽ đanh thép. Với bản chất ngang tàng, hống hách, chúng không chỉ coi thường dân ta, mà còn sỉ nhục triều đình từ vua đến quan: “ngó thấy sứ giặc đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn lưỡi cú diều mà sỉ mắng triều đình, đem thân dê cho mà bắt nạn tể phụ”. Chúng ta càng căm tức bọn giặc hơn nữa khi chứng kiến hành động rất tàn bạo, tham lam, nhằm vơ vét của cải của nhân dân: “thác mệnh hốt tất liệt mà đòi ngọc lụa, để thỏa lòng tham không cùng, giả hiêu Vân Nam Vương mà thu bạc vàng, để vơ vét của kho có hạn.” Thật là một bọn cầm thú, chẵng khác nào dê, *** hổ đói, cú diều. Những lời lẽ căm túc đến tột độ cua Trần Quốc Tuấn như nói lên nỗi lòng của nhân dân đất nước, khơi dậy lòng căm thù giặc của tướng sĩ, của toàn dân và khơi gợi nỗi nhục mất nước của 1 dân tộc.

Lòng yêu nước của dân tộc ta không chỉ thể hiện ở sự căm tức giặc ngoại xâm mà còn được thể hiện ở sự lo lắng, sẵn sàng hi sinh xả thân vì nước của Trần Quốc Tuấn. Trước nạn ngoại xâm, quốc gia dân tộc đang lâm nguy. Trần Quốc Tuấn không khỏi băn khoăn lo lắng, đến độ quên ăn, mất ngủ, xót xa như đứt từng khúc ruột. Nỗi lo lắng đó được ông bày tỏ với binh sĩ: “Ta thường đến bữa quên ăn, nữa đêm vỗ gối; ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa”. Nỗi niềm ấy được chuyển hóa, nâng lên thành niềm uất hận ngàn thâu, chứa chan trong lòng khi chưa rửa được nhục cho tổ quốc, quyết không đội trời chung với giặc: “xả thịt lột da, nuốt gan, uống máu quân thù.” Không chỉ căm thù giặc mà trần Quốc Tuấn còn nguyện hy sinh thân mình cho sự nghiệp đánh đuổi ngoại xâm, giành lại độc lập cho dân tộc: “dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng.” Trần Quốc Tuấn quả là một con người yêu nước thương dân, ông đúng là tấm gương sáng phản ánh tinh thần yêu nước của cả một dân tộc.

Cuối cùng tinh thần yêu nước cua nhân dân ta thể hiện qua sự khích lệ các tướng sĩ cùng nhau đứng lên bảo vệ đất nước của Trần Quốc Tuấn. Ông luôn quan tâm, chia sẻ, xem binh sĩ như những người anh em khi xông pha trận mạc cũng như khi thái bình: “không có mặc thì ta cho cơm, không có ăn thì ta cho cơm, quan nhỏ thì ta thăng chức, lương ít thì ra cấp bổng, đi thủy thì cho thuyền, đi bộ thì ta cho ngựa”. Thật là cảm động thay cho tình sâu nghĩa nặng của ông đối với binh sĩ. Cũng chính nhờ tình cảm đó đã thắp lên ngọn lửa yêu nước trong lòng họ.Yêu thương, lo lắng binh sĩ không đơn thuần chỉ là những lời khuyên nhủ nhẹ nhành mà là nghiêm khắc, quyết liệt phê phán những việc làm sai trái của họ: thờ ơ, bàng quan trước vận mệnh tổ quốc lâm nguy: “thấy nước nhục mà không biết lo, thấy chủ nhục mà không biết thẹn, làm tướng triều đình phải hầu quân giặc mà không biết tức”. Đó là những hành động hưởng lạc, ham vui, quên mất trách nhiệm của mình đối với vận mệnh tổ quốc: “lấy việc chọi gà làm vui đùa, lấy việc đánh bạc làm tiêu khiển, hoặc vui thú vườn ruộng, hoặc quyến luyến vợ con, hoặc lo làm giàu mà quên việc nước, hoặc ham săn bắn mà quên việc binh, hoặc thích uống rượu, hoặc mê ca hát.” Những lời giáo huấn của ông thật ý nghĩa, nó đã thức tỉnh biết bao binh lính lầm đường lạc lối trở về con đường đúng đắn, giúp họ nhận thức hơn về độc lập dân tộc. Và hơn hết là chỉ ra những việc cần làm đó là hãy đề cao cảnh giác, đoàn kết với nhau trước nguy cơ bị nước ngoài lăm le bờ cõi, đặc biệt hãy chăm học “Binh thư yếu lược” do chính trần Quốc Tuấn biên soạn cũng là một cách rèn luyện để chiến thắng quân thù. Từ đó ta có thể thấy được sự luôn luôn khích lệ nhau, cùng nhau đoàn kết chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta, đó chẳng phải là tinh thần yêu nước hay sao?

Văn bản “Hịch tướng sĩ” với tấm gương yêu nước sáng ngời Trần Quốc Tuân đã phản ánh được tinh thần nồng nàn yêu nước của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Qua văn bản này em cảm thấy mình phải học tập giỏi hơn nữa để đóng góp nhiều hơn cho đất nước sao cho xứng đáng với tổ tiên ta ngay trước.

Cú và công

Ảnh

con cò có cánh cắn câu con cú.cú cau có cú cắn cổ công có chén.công cố chống cự, cứ cố kéo cú,cú cầm cự.công cào cú,cú cay cú cào công.công cầm cổ cú quăng.cú quá cứng,công quá còi.công kêu cưu.quạ kiêu căng chạy qua cắn cổ cú kéo.cú càng cắn chặt công.công,cú,quạ cùng quăng quật.quạ cố quá-quá cố,cú quăng quạ qua cây,quạ chết.cú cấm cánh công cưa.công cuống quá kêu cua cứu.cua kéo qua cắn cú.cú chưa chết.công kêu cả kiến cùng qua.kiến cùng cua cắn cú.cú cũng cầm cư.cuối cùng công kêu chó.chó chạy qua.cụ chịu quá,cầm cẳng chạy.quạ chết,công chôn.cua, kiến,chó cứu công,công cảm kích.